VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Jämställdhet och inkludering

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Kompetensförsörjning?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Digitalisering?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Robotisering och automation?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Hållbarhet och grön omställning?

Månad: februari 2024

Hållbar logistik: Att säkra framtidens försörjningskedjor

Cirkulära system, transparens, spårbarhet, grön transport, ansvarsfull logistik och samhällsansvar, och därtill (mer eller mindre stöttande) teknologi. Begreppen är många när det gäller framtidens försörjningskedjor. Välkommen på Industrisnack i...

Läs mer »

Får du allt fler frågor om hållbarhet från era kunder? Utbilda dig inom CSRD!

Får du allt fler frågor om hållbarhet från era kunder? Funderar du på vilka regler som gäller? Eller vill du veta hur du kan dra nytta av att arbeta...

Läs mer »

Erfarenheter och utmaningar för kvinnliga entreprenörer och ledare i Värmland och Kongsvingerregionen

Under fyra dagar har projektet Grön industriväxt haft fokusgruppsdiskussioner med kvinnliga ledare och entreprenörer i Värmland och Kongsvingerregionen. Det är ett gränsöverskridande samarbete mellan 7sterke och IUC Stål &...

Läs mer »

Klimatklivet stärker konkurrenskraften och ökar omställningstakten

Klimatklivet är investeringsstödet som möjliggör satsningar på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. En klimatinvestering ger inte bara positiva effekter på klimatet utan kan också stärka konkurrenskraften både nu och...

Läs mer »

Välkommen på seminarium om hur störningar och oro i omvärlden ökar behovet av resilienta och motståndskraftiga leveranskedjor

Basindustrin är en viktig hörnsten i Sveriges ekonomi, men den är helt beroende av reservdelar och komponenter för att kunna konkurrera. Reservdelarnas leverantörskedjor är ofta globala, vilket har visat...

Läs mer »

Möt Josefine, naturälskande stugägare och kommunikationsansvarig inom Grön industriväxt

Möt Josefine Ingemarsson, nyligen utbildad webbredaktör med examen inom huvudområdet informationsarkitektur. Josefine kommer att ansvara för kommunikationen inom IUC Stål & Verkstads Interreg-projekt, Grön industriväxt.

Läs mer »

Schyst rekrytering skapar mångfald och bättre lönsamhet – Frukostseminarium

Det handlar om kompetensförsörjning och mångfald, att nå ut till fler på ett effektivt och jämställt sätt. Hur gör du egentligen en schyst och diskrimineringsfri rekrytering för att få...

Läs mer »

Schyst webbplats lanserad på Sveriges största jämställdhetskonferens

Nu har Region Värmland tillsammans med näringslivsklustren IUC Stål & verkstad, Compare och Paper Province lanserat en webbplats med kunskap och verktyg för att skapa mer jämställda och inkluderande...

Läs mer »
1 2