Månad: juni 2017

Nytt projekt – STIVI

På strukturfondspartnerskapets möte 170531 beviljades medel till IUC / Stål & Verkstads projekt STIVI. STIVI är en förkortning för ”Steg för innovation i Värmländsk industri” och inom ramen för...

Läs mer »