3D – Additiv tillverkning

Additiv tillverkning eller 3D-printing är en teknik som innebär att tunna lager av material ”adderas” istället för att som vid skärande bearbetning där material skärs bort för att nå den önskade formen.

Additiv tillverkning ger nya möjligheter att producera komponenter i komplicerade former och även kunna producera komponenter som tidigare krävt delmontage i ett stycke. Ett exempel är enstyckstillverkning av reservdelar för att minimera lagerhållning.

IUC / Stål & Verkstad har genom samarbeten med bland annat Alfred Nobel Sciencepark och Karlstads Universitet tillgång till både kompetens och maskinpark för ändamålet.

För att på ett enkelt sätt ta reda på om en produkt eller komponent passar att tillverka med additiv tillverkning har vi ett eget simuleringsverktyg, AMAP.

Vill du testa en produkt eller komponent i simuleringsverktyget AMAP kontakta oss.

Kontakta Mattias Säfström, mattias.safstrom@iucstalverkstad.se eller 072-227 44 82