Robotisering

Automation och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, robotisering och automation och liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin.

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften 

Vill ni veta mer om vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att automatisera i just er verksamhet och förbereda er för en investering i robotteknik? Kontakta Johan Skogström, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se eller 0706-010 896