Värmlandsresan

Värmlandsresan är en regional aktivitet där kommunala, regionala och nationella politiker och tjänstemän bjuds in av  IUC / Stål & Verkstad till träffar hos industriföretag runt om i Värmland fyra gånger per år.

Syftet är att ge företagen möjlighet att visa upp sin verksamhet för beslutsfattarna och därigenom skapa större insikt och ökad kunskap kring framgångsfaktorer, utmaningar och behov som den värmländska industrin har. 

 

Häng med på en Värmlandsresa som gick till Munkfors.

”Syftet är att ge företagen möjlighet att visa upp sin verksamhet för beslutsfattarna”