Affärsmodellen som ett praktiskt, begripligt förändringsverktyg

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter mot till exempel ökad cirkularitet, hållbarhet och digitalisering påskyndar utvecklingen av nya eller utvecklade affärsmodeller.

För att klara av att ställa om och utvecklas i takt med omvärlden behöver företagen både förmåga och verktyg. Ett verktyg som gör företagets verksamhet mer logisk och förståelig för hela organisationen är affärsmodellen med Business Model Canvas som det centrala förändringsverktyget.

Affärsmodellen ger stöd för att arbeta i linje med företagets strategi och ge vägledning för prioriteringar i resonemang om vad som ska göras för att ta sig till ett framtida önskvärt läge. Genom innovation av affärsmodellens olika dimensioner kan man vända omvärldsförändringarna till en konkurrensfördel.

”Det är ett verktyg som gör företagets verksamhet mer logisk och förståelig för hela organisationen. En strategi mot till exempel en ökad cirkularitet, digitalisering eller hållbarhet måste vara praktisk tillämpbar och begriplig”

Johan Skogström, Affärsutvecklare inom Business Model Canvas

Grafiska grundmodellen för Business Model Canvas


Bra modell för att kritiskt granska sitt kunderbjudande

Vi går igenom grunderna i affärsmodellen, Business Model Canvas, på ett sätt som gör det enkelt att se logiken, helheten och sambanden.

Vi hjälper företagen att jobba systematiskt, ställa rätt frågor, ta fram vassa argument och kritiskt granska sitt kunderbjudande från ett utifrån och in-perspektiv. En väl genomtänkt erbjudandestruktur möjliggör en effektiv leverans av kunderbjudandet vilket gynnar både kunden och den interna effektiviteten.

Resultatet ska vara en affärsmodell som är ett praktiskt redskap att använda i ledningsarbetet och mot organisationen, för att göra strategin tillämpbar i praktiken. Ett arbetssätt som passar alla branscher, typer och storlekar av företag.

Vill du utveckla ditt företag?

Kontakta Johan Skogström, CBA, Certifierad Affärsarkitekt
0706–010896, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se