Kompetensutveckling

På IUC Stål och Verkstad vet vi att kompetens är en av de avgörande faktorerna för företagens konkurrenskraft.

I föränderliga tider ökar ofta företagets behov av att tillföra ny kompetens för att utvecklas. En strategisk och framsynt kompetensförsörjning handlar idag om att hitta en balans mellan att nyrekrytera och att kompetensutveckla befintliga medarbetare.

”Genom att säkra rätt kompetens klarar verksamheten kommande produktionskrav”

Genom att säkra rätt kompetens klarar verksamheten kommande produktionskrav när det gäller både ny teknik och en långsiktig hållbarhet.

Vi vill matcha just ditt företags behov av kompetensutveckling genom att erbjuda skräddarsydda utbildningsinsatser, coacha i rekryteringsfrågor och stötta vid kompetenskartläggningar.

Kontakta oss så berättar vi mer:

Kompetensutveckling och utbildning: Louise Torevik, 072-203 11 12, louise.torevik@iucstalverkstad.se

Rekrytering och kompetensförsörjning: Jeanette Hartman: 070-868 61 41, jeanette.hartman@iucstalverkstad.se