För en hållbar värmländsk industri

IUC / Stål & Verkstad är en oberoende aktör och ett stort företagskluster i Värmland med bred kunskap om industrins utmaningar, behov och möjligheter.

Vi utvecklar och stärker företagen genom vårt engagemang, vår stöttning och vägledning inom flera viktiga och aktuella områden. Det kan handla om ny teknik, kompetensförsörjning, effektivisering, marknadsutveckling, grön omställning och hållbart företagande.

För att kunna stå upp för denna ambition genomför vi varje år ett stort antal behovsanalyser med de värmländska industriföretagen. Tillsammans med en aktiv omvärldsbevakning omsätter vi denna kunskap i projekt, aktiviteter och insatser som ger konkret nytta och stärker konkurrenskraften i värmländsk industri.

Ofta är det våra egna affärsutvecklare och processledare med lång erfarenhet och stor kunskap kring företagande som kan hjälpa er. Men vi jobbar också med externa specialister inom bland annat forskning, utbildning, affärs- och företagsutveckling.

Vi stärker även industrin genom att ha en kontinuerlig dialog och utbyte med våra värmländska politiker och tjänstemän, så att även de i sitt arbete kan bidra till kommunens och länets utveckling av industrin.

Mattias Säfström, VD i IUC / Stål & Verkstad.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring vår verksamhet eller vill veta mer om vad du får som medlem i IUC / Stål & Verkstad, tveka inte att höra av dig till Mattias Säfström, verksamhetsansvarig, så berättar han mer och vägleder dig vidare. Ring på 072-227 44 82 eller maila till mattias.safstrom@iucstalverkstad.se


Möt vår styrelse

IUC / Stål & Verkstads styrelse är en viktig och engagerad resurs i arbetet med att följa upp samt sätta mål och strategier för verksamheten.

Vi eftersträvar en bredd i bakgrund och kompetenser för att täcka alla aspekter som berör den värmländska industrin. Styrelsen är även en nyttig resurs i att öppna dörrar och knyta kontakter i varje ledamots egna nätverk.

Sören Strömberg, Ordförande

Sören har lång erfarenhet från styrelseuppdrag och ledande positioner inom värmländsk industri. Bland annat hos RZ Zampart och RZ gruppen

Åsa Maspers

Med stor erfarenhet från IT-branschen och ett personligt engagemang i kompetensfrågor bidrar Åsa både med input från en närliggande bransch samt i en av de högst prioriterade frågorna för värmländsk industri.

Kjell Magnusson

Som professor och dekan på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet är Kjell en viktig länk in mot akademin, både avseende forskning med nytta för industrin och de viktiga ingenjörsprogrammen som utbildar morgondagens medarbetare.

Madelene Bolling

Madelene som till vardags arbetar som VD på konsultföretaget Propia har under många år arbetat med verktyg för att driva bland annat strategiska utvecklingsprocesser, vilket är en viktig kunskap för att utveckla och följa upp våra strategier och målsättningar.

Mikael Liljestrand

Mikael, som platschef på Volvo CE i Arvika, representerar våra viktiga stora drivande industriföretag i Värmland. Förutom detta har Mikael en bakgrund inom logistik och LEAN / effektivitet, vilket ju berör alla våra industriföretag

Matthias Diego

Från företaget Ventisol i Kristinehamn kommer ledamoten Matthias in med småföretags-perspektivet, men även marknadsföring och försäljning som ingått i hans uppdrag under många år.

Thomas Rehn

Som ombudsman på IF Metall har Thomas under många år byggt upp ett enormt nätverk hos många av våra samarbetspartners inom arbetsmarknadens parter, hos myndigheter och politik. Thomas är även sedan länge starkt engagerad inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling i industrin.