Teknikworkshops

 

Det är viktigt i ett tidigt skede att koppla in små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen, för att få dem att upptäcka utvecklingsmöjligheterna. Därför satsar IUC nätverket tillsammans med Produktion2030 särskilt mycket på aktiviteter som skapar ett starkare utbyte mellan företag och forskning.

Produktion2030 logo

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige. Produktion2030 erbjuder handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar och kurser ger vi företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft!

Upplägget av teknikworkshopparna kring det valda forskningsresultat brukar se ut som följer:

  • 6 till 8 små och medelstora företag, totalt cirka 20 företagsdeltagare (minst 2 från varje företag)
  • Teori från projektet med gruppdiskussioner och workshoppar med dialog för gruppdynamik
  • Total tid cirka 6 timmar inklusive lunch, i normalfallet mellan 09:00 till 15:00.

Fördelarna med upplägget är många. Dels öppnar det kanaler till nya forskningsidéer, dels blir det fler företag som drar nytta av resultat från projekten och dels kopplas fler SMF till Produktion2030 och deras projektverksamhet.

Vad som också behövs är ett väl fungerande gränssnitt mellan företag och forskare, där RISE IVF bland annat har etablerat ett nära samarbete med IUC Sverige och ett antal IUC-bolag över landet. Dessa IUC-bolag är de mest företagsnära organisationerna för industriella SMF i Sverige.

De regionala nätverken följer och ser företagens behov samt kommande utmaningar och är därmed en betydelsefull länk till vilka forskningsområden inom Produktion2030 som företagsnätverken efterfrågar.

Läs mer om Teknik workshops på Produktion 2030 >>

Kontakta Glen Johansson så kan han berätta mer om möjligheterna med Teknik Work Shops: glen.johansson@iucstalverkstad.se, 070-203 13 71