IUC-nätverket – Sverige

IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk som arbetar lokalt, regionalt och nationellt. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt.

Tack vare de samlade resurserna och de goda företagskontakterna kan vi hjälpa till att realisera nya idéer och affärsutvecklande möjligheter. Erfarenheter från framgångsrika utvecklingsprojekt inom ett IUC-bolag sprids inom nätverket och kommer till nytta i övriga delar av landet.

IUC-bolagen är självständiga regionala utvecklingsbolag ägda av små, medelstora och stora företag i regionen. Därför finns vi lokalt och regionalt och verkar nationellt. Vi upprätthåller en kontinuitet i våra kontakter till gagn för företag och företagare.

 

Regionala IUC-bolag

Här finner du de olika svenska IUC-bolagen.