Grön industriväxt

Industriväxt som ökar den gröna omställningen

Grön industriväxt är ett projekt som genomförs över gränsen mellan Sverige och Norge av näringslivsklustren IUC Stål & Verkstad och 7STERKE. Det riktar sig till små och medelstora tillverkande företag i Värmland och Innlandet.

Projektets huvudområden är Hållbarhet, Digitalisering och framtidens kompetens i den gröna omställningen. Förprojekt genomfördes under 2021 för att öka samarbetet mellan organisationerna.

Satsningen kommer att skapa gemensamma hållbarhets- och digitaliseringsmodeller, pilotera och utvärdera dessa modeller i 5 företag, och sedan använda modellerna i totalt 25 företag över det geografiska området.

Projektet kommer även att utveckla en gemensam arena för kvinnligt ledarskap. Slutligen kommer projektet att kartlägga kunskapsgapet vad det gäller hållbarhet och digitalisering i små och medelstora företag och presentera det för akademierna på bägge sidor av gränsen.

Snabbfakta om projektet

Grön industriväxt är en treårig insats och startar 14:e augusti 2023. Målet är att inom hållbarhet och digitalisering genomföra totalt 60 insatser hos företag, skapa en gemensam arena för kvinnligt entreprenör- och ledarskap, samt kartlägga framtidens kompetensbehov i samverkan med akademi i båda länderna.

Vill du veta mer?

Kontakta mats.bystrom@iucstalverkstad.se eller på 076-126 11 16

  • Projektnamn: Grön industriväxt
  • Mål: 1. Öka den gröna omställningen och digitaliseringen hos industri- och industrinära företag i Värmland och Inlandet Fylke i Norge. 2. Skapa en arena för kvinnligt ledarskap. 3. Kartlägga framtidens kompetensbehov gällande hållbarhet och digitalisering.
  • Syfte: Starka, hållbara och innovativa värmländska företag. Attraktivare industri, Ökad jämställdhet, Stärkt samverkan mellan företag och akademi.
  • Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda, inklusive ev. koncerntillhörighet.
  • Projektperiod: 2023-08-14 – 2026-08-14.
  • Projektledare: TBA
  • Finansiärer: Interreg, Region Värmland, Innlandet fylkeskommune

Region Värmland logo