Grön industriväxt

Grön industriväxt är ett projekt som genomförs över gränsen mellan Sverige och Norge av näringslivsklustren IUC Stål & Verkstad och 7sterke. Det riktar sig till små och medelstora tillverkande företag i Värmland och Kongsvingerregionen.

Projektets huvudområden är hållbarhet, digitalisering och framtidens kompetens i den gröna omställningen. Förprojekt genomfördes under 2021 för att öka samarbetet mellan organisationerna.

Satsningen kommer att skapa gemensamma hållbarhets- och digitaliseringsmodeller, pilotera och utvärdera dessa modeller i 5 företag, och sedan använda modellerna i totalt 25 företag över det geografiska området.

Projektet kommer även att utveckla en gemensam arena för kvinnligt ledarskap. Slutligen kommer projektet att kartlägga kunskapsgapet vad det gäller hållbarhet och digitalisering i små och medelstora företag och presentera det för akademierna på bägge sidor av gränsen.

Snabbfakta om projektet

Grön industriväxt är en treårig insats som startade den 14 augusti 2023. Målet är att inom hållbarhet och digitalisering genomföra totalt 60 insatser hos företag, skapa en gemensam arena för kvinnligt entreprenör- och ledarskap, samt kartlägga framtidens kompetensbehov i samverkan med akademi i båda länderna.

  • Projektnamn: Grön industriväxt
  • Mål: 1. Öka den gröna omställningen och digitaliseringen hos industri- och industrinära företag i Värmland och Kongsvingerregionen i Norge. 2. Skapa en arena för kvinnligt ledarskap. 3. Kartlägga framtidens kompetensbehov gällande hållbarhet och digitalisering.
  • Syfte: Starka, hållbara och innovativa värmländska företag. Attraktivare industri, Ökad jämställdhet, Stärkt samverkan mellan företag och akademi.
  • Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda, inklusive eventuell koncerntillhörighet.
  • Projektperiod: 2023-08-14 – 2026-08-14.
  • Projektledare: Jerker Andersson
  • Finansiärer: Interreg Sverige-Norge, Region Värmland, Innlandet fylkeskommune

Kontaktperson

Jerker Andersson

Projektledare