Kontakta oss

Mattias Säfström

VD

Verksamhetsansvarig

Mona Nordin

Ekonomiansvarig

Ekonomi och projektredovisning EU

Louise Torevik

Projektledare

Kompetensfrågor,  jämställdhet och mångfald

Mattias Hedström

Kommunikationsansvarig

Extern och intern kommunikation, film och webb

Jeanette Hartman

Processledare

Kompetensfrågor

Yvonne Nylén Hermansson

Processledare

Affärsutveckling, marknad och sälj

Johan Skogström

Affärsutvecklare

Automation, robotisering, digitalisering och affärsmodell

Björn Jonasson

Processledare

Hållbarhet, grön omställning och export

Bengt Ekman

Processledare

Lean och flödeseffektivitet med inriktning på administration

Jörgen Andersson

Processledare

Materialteknik och metallisering

Edwin Arvidsson

Projektingenjör

Materialteknik

Sune Jansson

Projektledare

Materialteknik och metallisering

Glen Johansson

Processledare – Projektkoordinator

Lean och förbättringsarbete med inriktning på produktionseffektivitet