Lean uppdragsutbildning

 

Karlstad Lean Factory uppdragsutbildningar erbjuder två kurser med syfte att ge grundläggande förståelse för hur lean och ledarskap kan bidra till en bättre arbetsmiljö och effektivare produktion. Målgrupp är arbetsledare inom industriföretag. 

Lean i praktiken

Kursen omfattar två heldagar och genomförs på Karlstads universitet. I kursen ges en introduktion till förbättringsfilosofin Lean, där ett praktiskt arbete i universitetets unika leansimulator Karlstad Lean Factory kommer att kompletteras med teorier kring hur en organisation kan arbeta med förändring från en fixarmentalitet till strukturerade förbättringar.

 

Utgångspunkten i förbättringsarbetet är de åtta slöserierna som definieras inom lean och hur man kan arbeta med att reducera dessa.

Praktiskt ledarskap

Kursen omfattar två heldagar och tre halvdagar. Kursen genomförs på Karlstads universitet.

I kursen ges en introduktion till området ledarskap och coaching. Här introduceras vad en coaching-filosofi är och hur detta kan användas som utgångspunkt för ledarskapet. Vidare beskrivs motivation och hur bland annat inre och yttre motivation är relaterat till engagemang och stress/ohälsa.

Kunskaper om grupprocesser, inlärningspsykologiska principer och beteendeanalys (OBM) används för att förstå och påverka beteenden i organisationer. Teori och praktik varvas tillsammans med kunskapsutbyte och ”peer-learning”.

Kursen innehåller bland annat:
-Coachande förhållningssätt
-Samtal och konflikthantering
-Motiverande arbetsmiljö
-OBM (Organizational Behavior Management) för att lyckas med Lean

Kontakt

Läs mer på kau.se/uppdragsutbildning!
Eller kontakta camilla.johannesson@kau.se
tel: 070-25 31 300