Vi stöttar, vägleder och engagerar

IUC / Stål & Verkstad stöttar industrin i Värmland utifrån företagens behov för att skapa förutsättningar för ökad innovationsförmåga och stärkt konkurrenskraft.

Det direkta mötet är centralt och grundläggande i vårt arbete och vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten med företagen. Vi kommer till er på plats eller så möts vi digitalt online, allt beroende på behov och förutsättningar.

Vi genomför alltid en grundlig behovsanalys där vi går igenom era utmaningar och möjligheter. Du får kontakt med en av våra processledare som lyssnar på dig, hittar de experter du behöver och vägleder dig vidare.

Under Erbjudande kan du läsa mer om de områden vi kan hjälpa er att utvecklas inom, för att skapa konkurrenskraft i verksamheten. Där finner du också kontakten till våra processledare.