Ny teknik och produktion

Att effektivisera och automatisera produktionsverksamheten är några av de viktigaste åtgärderna en företagsledning kan ta för att möta utmaningarna på dagens konkurrensutsatta marknad.

Johan Skogström om utvecklingsmöjligheterna med automation och digitalisering.

I takt med att industrins globala konkurrens ökar, samtidigt som kunderna ställer krav på allt kortare leveranstider, högre produktkvalitet och flera produktvarianter, så ökar behovet av att ständigt effektivisera verksamheten.

”Teknikens och digitaliseringens möjligheter blir avgörande för den värmländska industrins överlevnad”

Det finns massor med möjligheter i företagen där teknik radikalt kan förbättra allt från produkter till produktionssystem. Förmågan att dra fördel av teknikens och digitaliseringens möjligheter blir avgörande för den värmländska industrins överlevnad.

Oavsett om du behöver effektivisera din produktion eller utveckla en produkt är teknik och digitaliseringen viktiga framtidsfaktorer att räkna med.

IUC / Stål & Verkstad kan genom olika insatser hjälpa dig några steg på vägen.

Kontakta Johan Skogström så berättar han mer på johan.skogstrom@iucstalverkstad.se eller 0706-010 896