TEKNIKCOLLEGE

Kvalitetssäkrade utbildningar genom samverkan
Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning.

Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt en kvalitetsstämpel på utbildningar. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.

 

 

Idag finns 24 certifierade regioner, varav Värmland är en, med 150 utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag från norr till söder. Cirka 180 av Sveriges kommuner engagerar sig inom Teknikcollege i någon form. Företagen är med och påverkar utbildningarnas innehåll som bidrar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning.

Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Läs mer om Teknikcollege >>

Kontakt: Louise Torevik, louise.torevik@iucstalverkstad.se, 072 – 203 11 12