LEAN-Nätverket

 

LEAN Nätverket Wermland är ett erfarenhets– och förnyelsenätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion. Nätverket drivs av IUC / Stål & Verkstad och samarbetar med den nationella satsningen Produktionslyftet.

Inom LEAN-nätverket arrangeras träffar hos medlemsföretagen med olika ”teman”. Det kan handla om Ordning & Reda, Operatörsunderhåll, Daglig styrning, efterfrågestyrd produktionsplanering, Produktivt Underhåll mm.

Vill du veta mer om Lean-Nätverk Wermland kontaktar du Mattias Säfström på 072-227 44 82 eller på mattias.safstrom@iucstalverkstad.se