TRENDSPANING

Välkommen till IUC Sveriges omvärldsbevakning. Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel inom varje trend.  Hör gärna av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om.

Automatisering av jordbruket • En mer biobaserad tillverkningsindustri • Mot klimatvänligare stål

Publicerad 15 september, 2021

Automatisering av jordbruket, med ökad digitalisering och ökat intresse för prediktivt underhåll. Arbetet mot en mer hållbar tillverkning och mindre förbrukning av olja. Stålproduktion är viktig för tung industri men är också mycket energikrävande.

Läs mer »

OM: Den stora bristen på allt • En revolution inom ventilation? • Elektrisk infrastruktur – utmaning och möjlighet

Publicerad 16 juni, 2021

Stigande priser och brist på komponenter och material stör industrin världen över. Värdekedjorna påverkas, containers sitter fast i fel ände av världen medan efterfrågan ökar. I bilindustrin har man till exempel kraftig brist på halvledare. Företag måste bli bättre på att hantera oförutsedda prishöjningar och minskad tillgång på kritiska komponenter:

Läs mer »

Autonoma fabriker efter pandemin • BIM är här för att stanna • Digitala helhetslösningar i tillverkningsindustrin

Publicerad 15 april, 2021

Kriser driver på industriutveckling, så även pandemin 2020. Automatiseringen har tagit stormsteg framåt, inte bara i produktionen. Med AI-lösningar kan vi beställa material, erbjuda offerter, planera produktionslinor – fabriken kan i stort sett sköta sig själv. • Building Information Modelling, eller BIM, bygger på att ingenjörer, arkitekter, och byggentreprenörer med flera arbetar i samma digitala modell över ett byggprojekt….

Läs mer »

Anställdas säkerhet i fokus med AI – Snabb återhämtning i Asien – Prediktivt underhåll ger färre stopp

Publicerad 5 februari, 2021

Kunskap om att hantera, styra och förbättra anställdas säkerhet är troligen en alltmer kritisk förmåga för företag i framtiden, både ur etiskt och ekonomiskt perspektiv. AI, automation och distans står i fokus. • Asien är nu en vinnare på den globala marknaden, med Vietnam som ett tydligt exempel. I väst blir inhemsk tillverkning, säkrare försörjningskedjor och ett “virtual shift” några av…

Läs mer »

IUC omvärldsbevakning – Flexibel produktionslina, självförsörjning och drönarleveranser

Publicerad 17 september, 2020

Välkommen till IUCs omvärldsbevakning. Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel inom varje trend. Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om. Trend 1: Flexiblare produktionslinor: Inom industrin behövs flexibla produktionslinor

Läs mer »