OM: Den stora bristen på allt • En revolution inom ventilation? • Elektrisk infrastruktur – utmaning och möjlighet

Den stora bristen på allt

Stigande priser och brist på komponenter och material stör industrin världen över. Värdekedjorna påverkas, containers sitter fast i fel ände av världen medan efterfrågan ökar. I bilindustrin har man till exempel kraftig brist på halvledare. Företag måste bli bättre på att hantera oförutsedda prishöjningar och minskad tillgång på kritiska komponenter:

Artiklar: ”Toyota justerar Lean” – ”Containrar som fastnar” – ”MSB bygger ut”

En revolution inom ventilation?

Luftburna virus men också koldioxidtung luft har satt kvaliteten på vår luft och ventilation i fokus. Tillverkare inom VVS möter nu både stora möjligheter och stora utmaningar att anpassa sig till en framtid där vi kan komma att bli betydligt mer kräsna när det kommer till god, säker inandningsluft. Ingen skulle idag frivilligt dricka orent vatten, men hur är det med luften vi andas?

Artiklar: ”Sanitetsrevolution för luft” – ”Fälla för coronaviruset” – ”Joniseringsteknik som minskar 99,9 % av mängden mikrober”

Elektrisk infrastruktur – en utmaning och en möjlighet

Konsumenter köper inte nya elbilar om det inte finns nog med laddstationer, men incitamenten att bygga laddstationer finns inte där utan kunder. Vi har ett ”hönan eller ägget”-läge. Men nya standarder, system, och strukturer växer fram för att skapa ett elektrifierat vägnätverk som underlättar för morgondagens elbilist. Flexibla laddstationer med ökad laddningshastighet är på gång.

Artiklar: ”EU saknar färdplan för elektromobilitet” -. ”VW och Eon utvecklar laddstation som laddar sig själv mot elnätet” – ”Hundratals nya snabbladdare till 2030”

Hör gärna av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om, ingela.bogren@iucsyd.se.

.

Dela:
Tillbaka