Automatisering av jordbruket • En mer biobaserad tillverkningsindustri • Mot klimatvänligare stål

Automatisering av jordbruket

Futuristisk teknologitrend inom smart jordbrukskoncept. Bonde använder ai drone för att övervaka förutsägelseprognoser kontrollera växtfältets hälsa.

Automatisering av jordbruket, med ökad digitalisering och ökat intresse för prediktivt underhåll, innebär möjligheter för industriföretag att erbjuda olika lösningar. Jordbrukssektorn blir alltmer sofistikerad. Traktorerna är redan idag rullande datorer med avancerade övervakningsfunktioner. Här följer tre färska utvecklingsexempel kring automatiseringen av jordbruket:

• Satelliter som övervakar stora landarealer

EOS Data Analytics skjuter upp satelliter som ger jordbruket underlag för samma form av prediktivt underhåll som idag sker inom industrin. Man kan övervaka stora landarealer med specifika väderprognoser som gör det möjligt att skräddarsy gödselbehov.

• Beslutsstödsystem med interaktiva kartor

SLU utvecklar beslutsstödsystem, bland annat interaktiva kartor över lerhalten i åkermarken. Dessa gör det möjligt att finjustera såmaskiner baserat på jordkvalitet – ett steg på vägen för att säkra livsmedelsförsörjningen på ett hållbart sätt.

• Sammankopplade eldrivna traktorer

John Deere utvecklar en ny serie traktorer i en ”autonomous grid connected agricultural swarm”. Traktorerna är eldrivna och sammankopplade med tunga elkablar, vilket innebär att batterier inte behöver finnas ombord. ”Svärmen” har en central eldistributör, med de andra traktorerna kopplade via vajrar.

En mer biobaserad tillverkningsindustri

Fotobioreaktor i biobränsleindustrin för algerbränsle, Algenbränsle, Algenforskning i industriella laboratorier.

Arbetet mot en mer hållbar tillverkning och mindre förbrukning av olja innebär bland annat ökad användning av biobaserade råvaror och material. Det kan handla om nya metoder för kemisk och mekanisk återvinning och om att utvinna resurser med hjälp av bakterier, växter eller andra biologiska processer. I kemisk industri kan biologisk tillverkning förändra textilier, laminat och kompositer. Här följer tre färska utvecklingsexempel kring biobaserade produktionstrender:

Utvecklingsprojekt kring biobaserade textilier

Efterfrågan på biobaserade textila material kommer att öka. BioInnovations utvecklingsprojekt ska bland annat studera kemisk och mekanisk återvinning, innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker.

Projekt ska filtrera avfallsvatten och utvinna biopolymer

EU-projektet AFTERLIFE studerar teknik för att rena avloppsvatten och återvinna fast material som rensas ur vattnet. Processen kan leda till nya värdekedjor för reningsverken.

Flygbränsle utvunnet ur matavfall snart kommersiellt

Ny forskning om biobränsle. USA:s National Renewable Energy Laboratory har utvecklat ett sätt att utvinna flygbränsle ur matavfall. Avtal med Southwestern Airlines är på gång.

Mot klimatvänligare stål

Stålproduktion är viktig för tung industri men är också mycket energikrävande. Stålindustrin ligger bakom runt åtta procent av de direkta utsläppen av koldioxid. Allt fler ståltillverkare arbetar för att minska eller kompensera för sina utsläpp. Sverige ligger i framkant, bland annat med genombrottet att ta fram fossilfritt stål, tillverkat med väte. Framåt har svensk industri stora möjligheter att få tillgång till mer hållbart stål som grundmaterial. Här några färska exempel:

Fossilfritt stål, Volvo första kunden

Sverige blir först med att ta fram fossilfritt stål, tillverkat med väte. SSAB hoppas på större industriell tillverkning redan 2026. Det finns redan en första kund, nämligen Volvo.

Kina skär ner överproduktion av stål

Höga energikostnader och krav på mindre utsläpp gör att Kina skär ner på sin överproduktion av stål. Man planerar också att återvinna mer stål- och järnskrot.

Koldioxid i gasreservoarer under Nordsjön

Tata Steel i Nederländerna planerar att fånga upp koldioxidutsläpp från sin ståltillverkning och pumpa in avgaserna i gasreservoarer under Nordsjön.

Hör gärna av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om, ingela.bogren@iucsyd.se.

.

Dela:
Tillbaka