Modulära reaktorer, Metaverse och cybersäkhet i fokus

Trend 1: Våras det för kärnkraften och de små modulära reaktorerna?

I skuggan av elkrisen och försöken att göra sig oberoende av rysk gas sker en attitydförändring gällande kärnkraftens framtid.

Vad som bara för några år sedan låg sorterat under högen ”avveckla” på flera länders to-do-listor ser nu i stället ut att få enrenässans. Så även i Sverige. Länder som Frankrike, Finland och Nederländerna planerar för byggandet av nykärnkraft.

I den utvecklingen väntas små, avancerade, modulära reaktorer få en betydande roll under 2020-talet. Små modulära reaktorer, SMR, bygger på en ny typ av kärnteknik i form av små modulära reaktorer som understiger 300MWe. Dessa är mindre i storlek, billigare att utveckla och bygga och enklare att underhålla och hålla uppdaterade vad gäller säkerhet.

Ny kärnkraft i Sverige och Finland

Fortum undersöker möjligheterna med att bygga ny kärnkraft i Sverige och Finland med fokus på små modulära reaktorer.
Läs artikeln här >>

Estland tar sikte på små modulära reaktorer.

Det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia vill bygga en ny generation små modulära reaktorer i Estland. Lander har det högsta koldioxidutsläppet per producerad kWh i Europa.
Läs artikeln här >>

Emmanuel Macron stöttar utvecklingen av SMR

2021 annonserade Frankrikes president
Emmanuel Macron att hans regering ska bistå det statskontrollerade energiföretaget Électricité de France, EdF, med att utveckla små modulära reaktorer till 2030.
Läs artikeln här >>


Trend 2: Industrin möter Metaverse

2021 bytte Facebook namn till Meta för att demonstrera sin framtidstro på Metaverse –en förlängning av internet där virtuella världar suddar ut gränserna mellan att vara offline och online.

Metaverse är dock inte synonymt med Facebook men de vill gärna använda samma logik genom att bli ”gatekeepers” för innehåll producerat av användare i virtuella världar.

Hur dessa kan komma att se ut i framtiden återstår att se men tydligt är att aktörerna som är intresserade av utvecklingen är många, även bortom underhållnings- och retailindustrierna.

Numera talas det till exempel också om industrial metaverse som belyser möjligheterna för olika sektorer inom exempelvis infrastruktur och transport. Dessa kan vara att ta fram innovationer i olika miljöer, laborera, spåra värdeflöden och göra värdekedjor mer transparenta med hjälp av NFTs (non-fungible tokens=unika digitala värden), ett unikt digitalt objekt som inte kan kopieras.

Sweco öppnar upp för medborgardialog i Metaverse

I ett samarbete med ”Around the corner” testar Sweco ett metaversum för medborgardialog där
medborgare, kommunrepresentanter och projektörer kan mötas virtuellt och där medborgare kan tycka till om sin stad. Lösningen möjliggörs via en BIM-modell med GIS-data.
Läs artikeln här >>

Siemens och Nvidia i samarbete kring digitala tvillingar

Siemens och NVIDIA utökar sitt partnerskap för att göra tillverkningsindustrin mer immersiv (omslutande). Målsättningen är att möjliggöra ett snabbare beslutsfattande för företag och en accelerering i användningen av digitala tvillingar som kan optimera produktionen och processförbättringar.
Läs artikeln här >>

Boeing vill bygga sitt nästa flygplan i Metaverse

Med hjälp av digitala tvillingar, robotar och mixed reality vill Boeing bygga sitt nästa flygplan i Metaverse. Syftet att stärka ingenjörskonsten genom simuleringar i realtid och datadrivna industrisystem..
Läs artikeln här >>


Trend 3: Ökat fokus på säkerhet i cybermiljöerna

Digitaliseringen genomsyrar i stort sett alla områden i samhället och den digitala omställningen pågår för fullt. I och med det ökar sårbarheten för att utsättas för cyberattacker som också har blivit alltmer avancerade. Cybersäkerhet har seglat upp som en av de viktigaste frågorna att lösa för många myndigheter, företag och organisationer.

Under de senaste åren har cyberattacker kostat nordiska företag hundratals miljoner dollar. Industrier är särskilt utsatta då kopplingarna mellan IT-och OT-system ofta är avgörande för styrning av funktioner inom en anläggning. 89% procent av alla företag inom el- och kraftnät, olja och gas, och tillverkningsindustrin har utsatts för cyberattacker under det senaste året.

Cyberattack mot europas största kopparproducent

I slutet på 2022 blev gruvföretaget Aurubis drabbad av en cyberattack. Företaget tvingades stänga ner och koppla ner sina system som en säkerhetsåtgärd. Idag är produktionen igång i normal takt. Attacken och de ekonomiska skadorna utreds.
Läs artikeln här >>

5000 vindkraftsverk utslagna i en cyberattack

Under 2022 har flera attacker skett mot kritisk infrastruktur, där flera energibolag och vindkraftverksbolag har drabbats. I början av året drabbades företaget Nordex vilket ledde till att fjärrstyrningen av 5000 vindkraftverk slogs ut.
Läs artikeln här >>

Nya standarder ska stärka industrins motståndskraft mot cyberattacker

SSG tar fram förslag på två nya standarder för industriernas cybersäkerhet. Dessa ska dels höja medvetandegraden om cyberattacker och var sårbarheter kan finnas. Dels vara ett stöd vid upphandling av nya IT-system.
Läs artikeln här >>

Dela:
Tillbaka