Utmanad värdekedja under kriget i ukraina – Alltmer flexibel och anpassad produktutveckling – Byggbranschen driver efterfrågan på gröna Material

TREND 1: Sanktionerna mot Ryssland drabbar industrin. Nedstängningar och oro kring kriget påverkar värdekedjor världen över och har också drastiskt förändrat konkurrentlandskapet för många företag, mer eller mindre över en natt. Företag kan inte längre lita på att värdekedjor förblir stabila.

TREND 2: Produktutveckling och innovation blir allt snabbare och flexibilitet därmed viktigare. Företagen experimenterar mer och jobbar i mindre skala med mer nischade produkter. Tillverkningsindustrin behöver kunna leverera skräddarsydda lösningar. 3D-printing och AI bidrar till snabb omställning.

TREND 3: Industrin och byggbranschen kan kroka arm för att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar inte bara om helt nya material och ny typ av konstruktioner av byggnader och bostäder, utan också om att arbeta på nya sätt med de industriella processer som levererar till byggbranschen.

1. Utmanad värdekedja under kriget i Ukraina

Sanktionerna mot Ryssland påverkar industrin. Ryska Aeroflot beslagtar leasade plan från västerländska företag. Detta påverkar värdekedjan för underhåll och tillverkning av flygplanskoDetta påverkar värdekedjan för underhåll och tillverkning av flygplanskomponenter. SSAB:s ryska leverantör Severstal har slutat leverera stål till företaget. Tysklands hela tillverkningsindustri hotas av brist på naturgas..

Ryssland konfiskerar leasade flygplan

Konfiskeringen gör det svårt att underhålla flygplanen. Värdekedjan för alla företag inblandade i tillverkning och underhåll påverkas.. Läs mer >>

SSAB slutar att handla med rysk stålproducent

Ryska stålproducenten Severstal omdirigerar råvaruflöden till alternativa globala marknader. Läs mer >>

Brist på rysk energi hotar Tysklands hela tillverkningsindustri

Strypt tillgång på naturgas innebär utmaningar och stora omställningar för det tyska industrilandskapet. Läs mer >>

2. Allt mer flexibel och anpassad produktutveckling

Schweiziska Spectroplast har utvecklat en produktutvecklingsmodell för
förbättrat arbetsflöde. 3D-printade komponenter gör det möjligt för General
Motors att skräddarsy produkter utan höga kostnader. Skönhetsindustrin – som
belgiska Nomige – använder kundernas DNA för att på djupet kunna utveckla
produkter helt anpassade till kunden.

Schweiziska Spectroplast förbättrar sitt arbetsflöde

En ny produktutvecklingsmodell förbättrar arbetsflödet för företagets specialiserade 3D-printade komponenter och proteser i silikon. Läs mer >>

Skräddarsydd produktion till rimlig kostnad

Ett smart urval av General Motors 30 000 bilkomponenter 3D-printas vilket skräddarsyr produktionen till rimliga kostnader. Läs mer >>

Skönhetsindustrin använder kundernas DNA 

Belgiska Nomige jobbar med forskning och produktutveckling som gör det möjligt att både utveckla nya produkter och förenkla säljprocessen. Läs mer >>

3. Byggbranschen driver efterfrågan på gröna material

Amerikanska BamCore arbetar med bambubaserade material i norra Kalifornien
och ser en växande marknad. Ihåliga betongplattor, bland annat för tillverkning
av balkonger, ger ekonomiska fördelar och mindre spill. Växtbaserade
skumplattor för isolering kan ersätta traditionella polymerer – forskning pekar
på många potentiella användningsområden.

BamCore ser en växande marknad

Den moderna byggbranschen experimenterar med nya former av bambugolv, framför allt korslaminerad bambu vilket är en form av bambu-plywood. Läs mer >>

Mindre spill med ihåliga betongplattor

Finska Consolis Parma tillverkar ihåliga betongplattor i sin högautomatiska produktion. Ekonomiskt och mer grönt – mindre mängd betong spills eller slösas bort. Läs mer >>

Biologiskt nedbrytbara skumplattor forskas fram i Riga

Finska Consolis Parma tillverkar ihåliga betongplattor i sin högautomatiska produktion. Ekonomiskt och mer grönt – mindre mängd betong spills eller slösas bort. Läs mer >>

Dela:
Tillbaka