HISS lyfter värmländsk industri

HISS – Hållbarhet, Innovation och Styrka i Samverkan, är ett projekt med coachande insatser riktade mot värmländsk industri med syfte att öka företagens innovationsförmåga och hållbara utveckling.

Med personliga besök och utgångspunkt i vår väletablerade företagsanalys anpassar vi insatserna utifrån företagens behov och strategiska utmaningar, inom områdena: Effektivitet, Hållbarhet, Marknad, Kompetens, Ny teknik och produktion.

Exempel på vad vi kan stötta värmländsk industri- och industrinära företag med:

• Tydligare processer och rutiner • Koppla ihop hållbarhet med affärsnytta • Ökat utnyttjande av befintligt affärssystem • Processmognadsanalyser • Resurseffektivitet • Social marknadsföring • Kompetenskartläggningar • Affärsutveckling • Diverse anpassade utbildningar • Stärkt varumärke • Effektivare säljprocesser • Ökad innovationsförmåga • Satsa rätt inom automation och robotisering • Ledarskapsutveckling • Med mera, med mera…. Fråga oss!

Snabbfakta om projektet

HISS – Hållbarhet, Innovation och Styrka i Samverkan är en treårig insats och startar 1 januari 2023. Målet är att genomföra 200 företagsanalyser, insatser med 80 företag, 25 processmognadsanalyser och 10 goda exempel på företag och akademi i samverkan.

Vill du lyfta ditt företag?

Kontakta projektledare johan.skogstrom@iucstalverkstad.se eller på 070-601 08 96

  • Projektnamn: HISS – Hållbarhet, Innovation och Styrka i Samverkan.
  • Mål: Ökat antal innovativa och hållbara industri- och industrinäraföretag i Värmland.
  • Syfte: Starka, hållbara och innovativa värmländska företag. Attraktivare industri, Stärkt samverkan mellan samhälle, företag och akademi
  • Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda, inklusive ev. koncerntillhörighet.
  • Projektperiod: 2023-01-01 – 2025-10-31. 
  • Kostnad för projektdeltagande: 6000 kronor per företag för medlemmar i IUC / Stål & Verkstad och 8000 kronor för ickemedlemmar
  • Resurs: Stöd och coachning upp till ett värde av 45 000 kronor
  • Projektledare: Johan Skogström
  • Finansiärer: Region Värmland, Tillväxtverket, ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) Karlstads Universitet, Arvika Kommun, Karlstad Kommun, Hagfors Kommun, Kristinehamn Kommun, Munkfors Kommun, Säffle Kommun och Filipstad Kommun.


Region Värmland logo