Så här blir du medlem i IUC / Stål & Verkstad

För medlemskap krävs att företaget som ansöker bedriver verksamhet inom stål- och verkstadsbranschen i Värmland med omnejd. Medlemskap kan även i förekommande fall beviljas för annan juridisk person som visar intresse för föreningens verksamhet. Ansökan görs skriftligen och ställs till föreningens styrelse vilket är det organ som fattar beslut om medlemskapet vid ordinarie styrelsemöte

 

Medlemsavgifter

  • 4 500 kr med 0-9 anställda
  • 6 500 kr med 10-19 anställda
  • 8 500 kr med 20-49 anställda
  • 13 000 kr med 50-99 anställda
  • 23 500 kr med 100-249 anställda
  • 42 000 kr med 250 anställda eller fler

Kontakt

Har du frågor kontakta Mats Byström på 076-126 11 16 eller mats.bystrom@iucstalverkstad.se

Stadgar

Läs våra stadgar här >>