KALENDER

Jobbar ni med kortserieproduktion och funderar på att robotisera?

15 april, 2021

Nu arrangerar IUC / Stål & Verkstad tillsammans med RISE en kostnadsfri distansworkshop för små och medelstora industriföretag i Värmland. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier. Varför skall ni anmäla er? Workshopen är

Läs mer »

Ny teknik tillgänglig för fler medarbetare genom industriell IoT – Internet of Things

20 april, 2021

Demokratisering av industriell IoT. Välkommen till en workshop där du identifierar möjligheter att utveckla och förbättra din produktion med hjälp av IoT. Karakuri IoT är en metod som stöder människor utan erfarenhet av programmering och elektronik att prototypa nya IoT-lösningar. Deltagarna följer en tydlig process, där denna workshop fokuserar på

Läs mer »

Kickstart Hållbarhet – för en framtidssäkrad, hållbar industri

27 april, 2021

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan

Läs mer »

Affärsmodellen som ett praktiskt, begripligt och modernt förändringsverktyg

07 maj, 2021

Utbildning i modern affärsutveckling Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering påskyndar vikten av utveckling av företagens befintliga eller nya affärsmodeller. För detta behöver företag både en förmåga och verktyg att hantera utvecklingen. Genom att identifiera företagets affärsmodell och med Business Model Canvas,

Läs mer »

Allt att vinna på att automatisera tillverkningen – IUC visar vägen till en lyckad satsning

10 maj, 2021

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. Det gäller att tänka igenom satsningen noga för

Läs mer »

Utbildning i beställarkompetens för automation

11 maj, 2021

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens när det gäller att robotisera. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar. Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på

Läs mer »

Vad krävs för en lyckad automatisering?

12 maj, 2021

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. Det gäller att tänka igenom noga för att

Läs mer »

Automatisering av materialflöden – Teknikworkshop – 18 maj

18 maj, 2021

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den. Varför skall du anmäla dig? Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller

Läs mer »

Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar

18 maj, 2021

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar. Om kursen Kursens mål  Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).   Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning

Läs mer »

Kompetensdagen Online 2021

09 juni, 2021

Med fokus på kompetensutveckling av medarbetare Kompetens är en av de avgörande faktorerna för företagens konkurrenskraft. Därför har vi valt att lägga fokus på kompetensutveckling av medarbetare;Varför ska vi kompetensutveckla?Vilka olika utbildningssätt finns?Hur tar vi tillvara på den kunskap som medarbetarna fått? Målgruppen för dagen är tillverkningsindustrin, övriga industrirelaterade verksamheter

Läs mer »
1 2