KALENDER

Utbildning inom automation och robotisering

19 oktober, 2021

En grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering som IUC Sverige erbjuder små och medlestora företag . Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för

Läs mer »

Utbildning i omställning för medarbetare

19 oktober, 2021

För dig som arbetar i produktion och som behöver utveckla dina omställningskunskaper vid automation Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra. Du kommer

Läs mer »

Seminarium: vikten av värmebehandlingens inverkan på stålets egenskaper

26 oktober, 2021

Rätt värmebehandling är en avgörande faktor för att materialet ska få önskade egenskaper som hårdhet och seghet. Höga temperaturer och snabba processer kan försvåra mätning och styrning av processerna. Värmebehandling är ofta energikrävande processer där en bättre styrning kan leda till effektivare utnyttjande av resurser. Tanken med detta seminarium är

Läs mer »

Att skapa engagemang hos medarbetarna och leda verksamheten långsiktigt

26 oktober, 2021

Hur skapar ni engagemang i er verksamhet och ert medarbetarteam? Glen Johansson IUC / Stål & Verkstad reder ut, förklarar och svarar på era frågor på Industrisnack om Att leda en verksamhet långsiktigt och hållbart. Lyssna till Glen som på ett engagerande sätt berättar om hur man leder en verksamhet

Läs mer »

Kickstart Hållbarhet – Grön omställning för en framtidssäkrad och konkurrenskraftig industri

27 oktober, 2021

Det finns ingen fråga just nu som är mer angelägen och relevant, som dessutom involverar hela samhället, än hållbar utveckling. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Här spelar industrin en grundläggande roll. ”Tillvarata de affärsmöjligheter som en hållbar utveckling kan föra med sig.” Över hela världen pågår en

Läs mer »

Fortbildning inom Smart Produktion – PREMIUM

08 november, 2021

Mälardalens Högskola erbjuder nu i höst sina PREMIUM-fortbildningskurser riktade till industrin kring Smart produktion som handlar om Big data och molntjänster för industriella tillämpningar, Underhållsutveckling och Industriell projektledning. Behörighetskravet är ”40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin”. Kurserna Industriell underhållsutveckling och Industriell projektledning är helt online. Kursen

Läs mer »

Framtidens kompetens inom industrin är ett gemensamt ansvar

11 november, 2021

Varje år fattas det mellan 250–300 yrkesutbildade medarbetare i Värmländsk industri. Nu ser vi en möjlighet att minska det glappet då intresset att gå på industriella utbildningar ökar. För att kunna möta denna ökning behövs fler APL och LIA platser. Vi behöver dessutom veta vad ni behöver för att ge

Läs mer »

Visa upp företaget och skapa kontakt med drivna ingenjörstudenter

11 november, 2021

Nu har äntligen corona restriktionerna släppt och därmed öppnar sig möjligheten att hålla IN-dagen fysiskt på plats igen! IN-Dagen är en fantastisk möjlighet att nå ut till snart utexaminerade studenter, men även för att skapa en dialog med studenter som är mitt i utbildningen. ”En fantastisk möjlighet att nå ut

Läs mer »

Locka de rätta kandidaterna – tips för en lyckad rekryteringsprocess

30 november, 2021

Flera medlemsföretag berättar om hur svårt det är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, vilket i många fall kan vara en ren överlevnadsfråga. Duktiga potentiella kandidater sitter oftast redan på bra jobb och positioner. Många av dem trivs där de är, men skulle kunna tänka sig att byta jobb om

Läs mer »

Mathematics meets industry day 2020

15 december, 2021

”Mathematics with Industry Day” (MiMM Day 2021) will take place for the 5th time in a row at Karlstad University (Sweden) on Dec. 15, 2021. ”Teams of applied mathematicians will be attacking with mathematical tools” We are asking potentially interested companies to send in their problem suggestions (asap, preferably before

Läs mer »
1 2