Förutse driftstopp i er produktion med sensoriska data – en workshop

Industriföretag samlar mycket data och information men vet inte vad de ska göra med den, så kallad sensorisk data som kan användas till exempel för att upptäcka avvikelser i produktions-prestanda eller förutse framtida underhållsbehov. I den här workshopen kommer forskare från Karlstads universitet att ge praktiska tips om hur du kan hantera och använda din information på bästa sätt.

Här några konkreta exempel som kan förtydliga den stora nyttan och förbättringsmöjligheterna med så kallad sensorisk data:

Du kan använda sensorisk data för att veta när maskiner behöver underhåll. Till exempel kan ett tillverkningsföretag använda sensorisk data från sina produktionsmaskiner för att övervaka deras tillstånd och planera underhållsåtgärder i förväg. Genom att analysera data om maskinens prestanda och slitage kan de schemalägga underhåll vid lämpliga tidpunkter för att undvika oväntade driftstopp och minimera produktionsavbrott.

”ett tillverkningsföretag kan använda sensorisk data från produktionen för att planera underhållsåtgärder”

Du kan använda data för att förutse framtida behov eller justera priser dynamiskt. Till exempel kan en tillverkare av elektronik använda sensorisk data från sina produkter för att förutsäga när det kommer att finnas en hög efterfrågan på en viss produkt eller komponent. På så sätt kan de förbereda sig genom att öka produktionen eller justera priserna för att maximera sin vinst.

Med sensorisk data kan du upptäcka ovanliga händelser i systemet genom att analysera tidsserier. Till exempel kan ett kraftverk övervaka sina maskiner med sensorer för att upptäcka avvikelser i prestanda som kan indikera potentiella fel eller ineffektiviteter. Genom att analysera tidsserier av sensorisk data kan de identifiera mönster som tyder på problem och vidta åtgärder innan större skador uppstår.

Föreläsare

Phil Aupke, Kau
Amal Nammouchi, Kau

När: tisdag 21 maj 2024, Kl. 9.00 – 12.00
Var: Karlstads universitet
Workshopen hålls på engelska.

Dela:
Tillbaka