Effektivitet

Ökad konkurrens kräver ständigt ökad effektivitet. Grundidén, i vårt arbetssätt när det gäller effektivitet, bygger på ett Lean-tänk. 

 

Bengt och Glen, Processledare inom LEAN, förklarar vad effektiva flöden innebär.

Vi sammanfattar det med fokus på hela flödet, från säljarbete till betald faktura. Det är störningarna i flödet som skall upptäckas och arbetas bort

Kontakta Glen Johansson, glen.johansson@iucstalverkstad.se eller 072-227 44 82