VIMS ingenjörsnätverk

 

Huvudsyftet med Ingenjörsnätverket VIMS (Värmländsk Industri och Maskinstudenter) är att snabbt skapa utbyte och kontakt mellan maskinstudenter och framtida potentiella arbetsgivare inom industrin.

Genom att nätverka och utveckla en långsiktig relation mellan företag och studenter i Värmland, byggs en smart plattform för framtiden. En personlig kontakt i ett tidigt skede blir en ovärderlig resurs både för student och arbetsgivare.

Enklare att hitta exjobb

Bättre förutsättningar att snabbt hitta ett exjobb eller sommarjobb, som är en vanlig väg in för en framtida anställning, är ett ypperligt exempel på en fördel med att synas och nätverka i VIMS.

Utvecklande aktiviteter och träffar

Våra aktiviteter består bland annat av lunchföreläsningar, studiebesök hos företagen (under normala förhållanden) och exjobbspresentationer tillsammans med arbetsgivare från industrin, ingenjörsbyråer och andra industrinära företag.

VIMS är ett samarbete mellan IUC/Stål & Verkstads medlemmar, den värmländska industrin och ingenjörsprogrammen på Karlstad Universitet.

Läs vidare om VIMS på Karlstad Universitets hemsida >>

KONTAKT

Kontakt: Louise Torevik, louise.torevik@iucstalverkstad.se, 072 – 203 11 12