Materialteknik metall

 

Det är oerhört viktigt med goda materialkunskaper när man jobbar med stål och metall av olika slag i sin produktion. Inte minst för att öka förståelsen, hur de fungerar och reagerar under olika omständigheter. Detta för att kunna bibehålla en hög kvalitet och stark konkurrenskraft. 

Vill ni höja kompetensen på ert företag, i materialteknik och metallurgi? IUC / Stål & Verkstads samarbetspartner Bergsskolan Kompetensutveckling i Filipstad har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer för industri och industrinära företag. Välj en öppen kurs eller låt Bergsskolan skräddarsy en utbildning åt er. 

Kontakta Britt-Marie Berg så kan hon berätta mer.
Tel. 073-021 04 01
britt-marie.berg@bergsskolan.se.

Bergsskolan Kompetensutveckling AB
www.bergsskolan.se
info@bergsskolan.se