Hållbarhet

Ordet hållbarhet har en bred innebörd och uppfattas ibland som lite flummigt och svårgreppbart. I tider av ökade krav från kunder och omvärld på en hållbar utveckling, blir det då allt viktigare att förstå meningen och vara påläst för att kunna agera utifrån det.

Med IUC:s stöttning och vägledning kan vi råda bot på förvirringen, skapa insikt och inspirera er i er egna gröna, sociala och ekonomiska omställning. För en sak är säker, hållbar utveckling skapar konkurrenskraft, affärsnytta och nya kundunderlag i kombination med ett ökat cirkulärt samhällsansvar, något som gynnar kommande generationers berättigade utvecklingsmöjligheter.

Kort sagt, företag som jobbar målmedvetet med en hållbar utveckling integrerad i sin affärsmodell kommer att vara vinnare den dag kunden väljer bort de leverantörer som inte kan leva upp till hållbarhetskraven.

Läs mer om vårt hållbarhetsprojekt HAI >>