Marknad

Inom marknad jobbar vi med affärsutveckling där vi stöttar företagen i deras marknads- och säljarbete.

Målsättningen är att få företagen att utvecklas, öka sin innovationsförmåga och stärka sin konkurrenskraft både nationellt och internationellt berättar Yvonne Nylén Hermansson processledare inom Marknad på IUC/Stål & Verkstad.

Yvonne Nylen Hermansson, processledare inom marknad och sälj.

”Utmaningen kan handla om hur vi stärker varumärket och utvecklar effektiva och smarta säljprocesser”

 

Vi startar vårt arbete med en behovsanalys där vi kartlägger nuläget, tittar på företagets utmaningar och önskat läge. Därefter upprättar vi en handlingsplan där vi coachar och stöttar företagen i den fortsatta processen, förklarar Yvonne.

Utmaningen kan handla om hur vi stärker varumärket och utvecklar effektiva och smarta säljprocesser eller hur vi kan skapa nya kundkontakter och samarbetspartners genom nätverkande mellan företagen.

Kontakta Yvonne Nylen Hermansson så berättar hon mer: yvonne.nylen.hermansson@iucstalverkstad.se eller 070-224 74 94