NÄTVERK

Genom vår nätverksmodell vill vi bidra till både lärande och utveckling för företagen.

Ofta är det också så att det uppstår givande synergier när man träffar personer från andra företag med liknande utmaningar och kan skapa kontakt, utbyta erfarenheter och olika tankesätt. Kanske ni finner er nästa kund eller leverantör inom någon av våra nätverksaktiviteter.

Alla våra nätverk är verksamhetsnära och vi försöker att förlägga träffarna ute hos företagen i verkligheten, allt beroende på förutsättningarna, annars genomför vi det digitalt online på en dator nära dig.