Projekt

Stor del av IUC / Stål & Verkstads verksamhet bedrivs med finansiering från EU, kommunala, regionala och statliga medel, oftast i projektform.

Vi har alltid ett antal pågående projekt som gör att vi kan stötta industrin i olika aktuella utmaningar. Robotisering, kompetensutveckling, hållbarhet och grön omställning är exempel områden där vi jobbar i projektform för att hjälpa företag att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.

Finns det inte projekt som möter era behov kan vi oftast ändå hjälpa till med anpassade lösningar och kontakter.

Merparten av våra projekt är riktade till små och medelstora företag. Det innebär att ett företag får ha maximalt 250 anställda (inklusive eventuell koncerntillhörighet). Vi stämmer alltid av dessa kriterier inför en projektstart.

Det är vår uppgift att söka finansiering, genomföra, följa upp och rapportera projekten samt säkerställa att insatserna möter behoven inom värmländsk industri.

I menyn hittar du alla våra aktuella projekt.