Teknik + människa räddar kvar kompetens • Energibrist försvårar för industrin • Genombrott för nya infrastrukturer?

TREND 1: Industrin vill behålla erfarna medarbetare men måste då minska den fysiska belastningen i en ofta tung och slitsam bransch. Exoskelett kan vara en lösning som kombinerar människans och maskinens bästa egenskaper.

TREND 2: Övergången till fossilfri energi är nödvändig för mänsklighetens fortsatta överlevnad, men detta har sina utmaningar. Energibrist i industrin driver på diskussionen om framtida lösningar.

TREND 3: Infrastrukturen i västvärlden står inför en revolution. Elektrifiering av transporter innebär storsatsningar på nya former av infrastruktur. Industriföretag behöva anpassa sig till alltmer specialiserade transportsystem och värdekedjor.

Foto: Hilti.se

1. Teknik + människa räddar kvar kompetens

ULS Robotics har utvecklat ett exoskelett som kan användas för att på ett säkert sätt bära tunga material och skydda kroppen vid besvärliga lyft. I Sverige har Hilti och biomekanikföretaget Ottobock utrustat målare med exoskelett för att underlätta bland annat arbete med tak.

ULS Robotics exoskelett ska skydda kroppen

Exoskelett ger ökad säkerhet och gör det möjligt att förflytta last till trånga platser där en gaffeltruck eller liknande inte ryms. ULS Robotics utvecklar den bärbara utrustningen som ska underlätta arbetet. Läs artikel här >>

Hiltis exoskelett för arbete i tak

Hilti är först ut på den svenska byggmarknaden med ett exoskelett som avlastar vid arbete uppåt, som tak. Det är en sele med en helt mekanisk lösning som flyttar belastning från axlar och armar till de starkare benen och höfterna. Läs artikel här >>

Risk att kompetens försvinner

En studie i Connecticut i USA visar att erfarenhet försvinner från tillverkningsindustrin när äldre går i pension. Nytt initiativ, med deltid och flexibla scheman, ska säkra kunskapsöverföringen. Läs artikel här >>

2. Energibrist försvårar för industrin

Brittiska fabriker möter utmaningen att höga priser på naturgas och avvecklad kolkraft leder till höga energipriser. I Sverige väntar brödbolaget Pågen med att expandera i Malmö på grund av bristande energitillgångar. Delade meningar om kärnkraft – Frankrike överväger nya reaktorer, Tyskland har fokus på andra lösningar.

Höjda priser och produktionsstopp

Höga priser på naturgas och avvecklad kolkraft leder till höga energipriser, i vissa fall mer än fyrdubblade, för brittiska fabriker. Fabrikerna svarar med höjda produktpriser. Återkommande produktionsstopp är att vänta. Läs artikel här >>

Pågen och Lindab avvaktar

Pågen skjuter upp expansion i Malmö och Lindab väljer bort södra Sverige för nyinvesteringar. Man vill inte satsa utan att ha garanti för elförsörjningen. Läs artikel här >>

Är kärnkraften ”grön”?

I EU råder splittring om kärnkraft ska räknas som ”grön” eller ej, när det gäller frågan att säkra basbehovet av energi. Frankrike och Tyskland går olika vägar. Läs artikel här >>

Foto: Simplyflying.com

3. Genombrott för nya infrastrukturer?

Elektriska lastbilar laddar batterierna under körning på elektriska motorvägar med ellinjer ovanför vägen. Luftskeppen är tillbaka – de är tysta, kräver inte flygbränsle och kan lyfta enorma mängder gods till svårtillgängliga platser. Laxodlingar på Färöarna installerar gigantiska undervattenskablar för att förse skeppen med energi när de står still.

Elektriska motorvägar i tyska Lübeck

Elektriska motorvägar rullas ut, med ellinjer ovanför ungefär som för spårvagnar. Elektriska lastbilar laddar medan de körs och behöver inga enorma batterier. Läs artikel här >>

Godstransporter med luftskepp

Med 80 – 90 % mindre utsläpp jämfört med flygplan testas gammeldags luftskepp för transport av både gods och människor. Luftskeppskryssningar är på gång. Läs artikel här >>

Undervattenskablar förser skepp med energi

Laxodlingar på Färöarna installerar gigantiska undervattenskablar för att förse skeppen med energi när de står still. Minskade utsläpp och effektivare energianvändning. Läs artikel här >>

Dela:
Tillbaka