Kraft från havet • 5G realiseras inom industrin • Automatiserad logistik

TREND 1: Vind- och solkraft får alltmer stöd av vågkraft. Att alstra energi från vågorna direkt ligger lite längre fram i tiden, men redan idag finns mycket potential i att utvinna energi från tidvattnet med stora turbiner vid kustlinjerna.

TREND 2: Verktyg och maskiner kopplas upp mot ett trådlöst 5G-nätverk för att möjliggöra realtidsövervakning var som helst i världen. Tillämpningarna handlar framför allt om att undvika skador på verktyg och produkter, och att förhindra produktionsstopp.

TREND 3: Helhetslösningar för automatiserad logistik inom lager och transport ritar om kartan för aktörer som förlitar sig på stora lager. Arbetet kan utföras säkrare och bekvämare för anställda inom logistikbranschen.

1. Kraft från havet

ULS Robotics har utvecklat ett exoskelett som kan användas för att på ett säkert sätt bära tunga material och Forskare menar att 11% av hela Storbritanniens energibehov kan tillgodoses av tidvattensturbiner. Färöarna vill göra tidvattenkraft till en av de primära energikällorna. Europeiska företag ligger i framkant när det handlar om att alstra energi från havet, med en fjärdedel av alla patent. Här kan svensk industri söka kunder och samarbeten.

Tidvattenturbiner ska täcka 11% av elbehovet

Storbrittaniens behov av elektricitet väntas fördubblas till 2050. Miljövänliga lösningar med tidvattenkraft kommer att kräva stora investeringar. Läs artikel här >>

Första tidvattenenergin levererad

Färöarna vill säkerställa att hela energibehovet tillhandahålls av förnybara källor från 2030. Minesto levererade redan 2020 den första tidvattenenergin till Färöarnas elnät. Läs artikel här >>

Risk att kompetens försvinner

Portugal, Spanien, Italien och Frankrike är länder som investerar mycket i tekniken kring våg- och tidvattenenergi. En teknik som är mer stabil än sol- och vindkraft.. Läs artikel här >>

2. 5G-verktyg realiseras inom industrin

Atlas Copco arbetar med 5G-uppkopplade verktyg som en ny kommunikationslösning jämte wifi och Bluetooth. Ökad säkerhet och effektivitet när Frauenhofer använder sensorteknik med 5G för att förhindra kollisioner i känsligt maskineri. Ericsson har under 2021 rullat ut 5G för ett ryskt innovationscenter i Sankt Petersburg.

5G-uppkopplade verktyg hos Atlas Copco

Ny kommunikationslösning förhindrar stillestånd och strul, loggar och optimerar arbetet och underlättar service och underhåll. Läs artikel här >>

Fraunehofer ökar säkerheten med 5G

Verktyg kan stannas snabbt och säkert, vilket kan förhindra stora skador på till exempel maskinspindlar. Läs artikel här >>

5G-uppdrag för Ericsson i Ryssland?

Ericsson blir ledande teknikpartner i Sankt Petersburgs första innovationscenter. Läs artikel här >>

3. Automatiserad logistik ritar om lagerbranschen

Elektriska lastbilar laddar batterierna under körning på elektriska motorvägar med ellinjer ovanför vägen. Luftskeppen är tillbaka – de är tysta, kräver inte flygbränsle och kan lyfta enorma mängder gods till Kanadensiska NLS, som framför allt levererar kläder och skor, förlitar sig på en flotta av 27 robotar för att hantera en marknad med stora fluktuationer. Henkels helautomatiska lagerlokal i Barcelona hanterar över en miljon pallar om året. Volvo i Göteborg arbetar med ett pilotprojekt för att samla in data kring hamnområdet med sikte på autonom logistik i dagligarbetet.

Marknad med stora fluktuationer

Standardiserat flöde med 27 robotar gör det lättare att ta in nya medarbetare. De nyanställda kan interagera med robotarna efter endast kort inskolning. Läs artikel här >>

Toppmodernt automatiserat logistikcenterp

Att automatiskt kunna hantera förvaring och paketering i stor skala innebär en tydlig fördel för Henkel. Läs artikel här >>

Pilotprojekt för Volvo i Göteborg

Lösningar på väg för utmanande projekt kring autonom logistik i hamnar. Läs artikel här >>

Dela:
Tillbaka