VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Ny teknik och produktion?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Kompetensförsörjning?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Digitalisering?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Robotisering och automation?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Hållbarhet och grön omställning

Månad: mars 2020

Ställ om – vi stöttar er i alla lägen!

  Oron är stor och utmaningarna många under Coronakrisen. Tillgång till stöd och hjälp kan vara en fråga om överlevnad. Självklart är hälsoperspektivet primärt, men det går inte att...

Läs mer »

Vi stöttar er i alla lägen!

Oron är stor och utmaningarna många under Coronakrisen. Tillgång till stöd och hjälp kan vara en fråga om överlevnad. Självklart är hälsoperspektivet primärt, men det går inte att bortse...

Läs mer »

Unikt statligt stöd för att täcka personalkostnader

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare...

Läs mer »

Kristider – passa på att kompetensutveckla era medarbetare

Påverkar Coronakrisen er verksamhet tex att ni känner av minskad orderingång och sysselsättning? Då kan det vara läge att kompetensutveckla medarbetarna på olika områden. Med våra 300 utbildningar på...

Läs mer »

Almis Brygglån – Från kris till hållbar framtid

Den pågående krisen påverkar många små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som nu behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för...

Läs mer »

Coronaviruset: nyttiga länkar för företag

Coronaviruset (covid-19) påverkar alla, på webbadresserna nedan hittar du samlad och uppdaterad information om korttidspermittering, anstånd med betalningar, vad som gäller för arbetsgivarna mm. Samlad information från myndigheter på: verksamt.se...

Läs mer »

Information till Värmländsk industri avseende Corona-viruset

IUC / Stål & Verkstad är en del av den regionala strukturen som arbetar med insatser under en överskådlig framtid. Vi arbetar nära Region, Länsstyrelse, Kommuner, Myndigheter och arbetsmarknadens...

Läs mer »

Robotisering i er produktion? Ta reda på förutsättningarna kostnadsfritt här

Behöver ni: Projektera eller förbereda företaget inför en automations/robotlösning? Simulering och provning av en automations/robotlösning? Förbättra produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment? Kompetenshöjande utbildning för programmering av nya produkter/varianter, optimering...

Läs mer »
1 2