Unikt statligt stöd för att täcka personalkostnader

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Detta stöd har inte funnits tidigare och Tillväxtverket arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats och informerar löpande om detta.

”Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april,”

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Lönetaket är 44 000 kronor i månaden

Det går inte att ansöka om stöd före 7 april, alla ansökningar som inkommer före 7 april kommer att avvisas. Ansökan ska göras enligt de instruktioner som kommer att finnas tillgängliga inför öppningen av ansökan.

Läs allt om korttidsarbete, vilka regler som gäller och hur du ansöker här >>

Dela:
Tillbaka