Robotisering i er produktion? Ta reda på förutsättningarna kostnadsfritt här

Behöver ni:

  • Projektera eller förbereda företaget inför en automations/robotlösning?
  • Simulering och provning av en automations/robotlösning?
  • Förbättra produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment?
  • Kompetenshöjande utbildning för programmering av nya produkter/varianter, optimering av program?

Vi genomför en kostnadsfri kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell, en så kallad Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.

Vi stöttar er i ansökan om en Automationscheck – upp till 150 000 kr.

För att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering, läs mer här >>

Dela:
Tillbaka