VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Ny teknik och produktion?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Kompetensförsörjning?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Digitalisering?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Robotisering och automation?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Hållbarhet och grön omställning

Månad: februari 2019

En viktig dag för industrins kompetensförsörjning

För att säkra framtida konkurrenskraft och kraftsamla kring aktuella kompetensfrågor bjuder IUC / Stål & Verkstad in till en halvdags aktivitet den 19 mars. Tunga experter inom kompetensförsörjning, utbildning...

Läs mer »

Stor efterfrågan på mobilt vattenverk

Sjukhus eller bostadsområden kan drabbas av brist på vatten. Stora omläggningar av kommunala vattenledningsnät och skogsbränder skapar problem. Detta är några exempel på situationer där det unika mobila vattenverket...

Läs mer »

Generationsväxling i verkstadsföretagen

Generationsväxlingen i de värmländska verkstadsföretagen har växt till en stor utmaning: Det handlar både om vikten av fortsatt verksamhet när ägarna Kalle och Per närmar sig pensionsåldern, jobben och...

Läs mer »

Metallinriktad spetskompetens för värmländsk industri

Värmländsk stål- och verkstadsindustri står inför stora kompetensutmaningar. Inte minst vad det gäller specialistkunskap kring materialteknik och metallurgi. Därför startar nu BKU – Bergsskolan Kompetensutveckling AB och IUC /...

Läs mer »

Keolis leanresa – ”Vi fungerar som stadens blodomlopp”

Välkommen till en eftermiddag på temat lean på Teknikhuset på Örebro Universitet. Det kommer bland annat att handla om att ta steget till förändring med hjälp av leantänk, att...

Läs mer »

Keolis leanresa – "Vi fungerar som stadens blodomlopp"

Välkommen till en eftermiddag på temat lean på Teknikhuset på Örebro Universitet. Det kommer bland annat att handla om att ta steget till förändring med hjälp av leantänk, att...

Läs mer »

Bra materialkunskap ger ökad konkurrenskraft

Det är oerhört viktigt med goda materialkunskaper när man jobbar med stål och metall av olika slag i sin produktion. Inte minst för att öka förståelsen, hur de fungerar...

Läs mer »

Kompetensförsörjning – en av industrins stora utmaningar

Som ett led i att säkra framtida konkurrenskraft skall vi, den 19 mars, kraftsamlas runt aktuella kompetensfrågor genom en halvdags aktivitet för våra medlemmar. Vi kommer att lära oss mer...

Läs mer »
1 2