Generationsväxling i verkstadsföretagen

Generationsväxlingen i de värmländska verkstadsföretagen har växt till en stor utmaning: Det handlar både om vikten av fortsatt verksamhet när ägarna Kalle och Per närmar sig pensionsåldern, jobben och vilka som skall ta över. Detta har IUC Stål & Verkstad i Värmland tagit fasta på.

Text och foto: Jonny Ohlsson / NWT – PUBLICERAD: 2019-02-23,

– Vi har samlat de unga ambitiösa ungdomarna, som är beredda att ta över, i ett stort affärsnätverk. Vi ger dem underlag och kunskap för att de skall klara utmaningen att ta över och förändra i verkstadsföretagen, säger Yvonne Nylén Hermansson, IUC Stål & Verkstad, som tillsammans med Jeanette Hartman, driver projektet “ Unga Ledare”.

Intresset är stort. Så stort att det redan efter bildandet av första gruppen “ Unga Ledare” finns en kö som kan leda till bildandet av ytterligare ett affärsnätverk.

”Den här satsningen är Värmland ensamma om. Den har möjliggjorts i ett brett samarbete mellan Region Värmland, EU, Tillväxtverket samt sju värmländska kommuner. ”

– Det får inte bli för många i varje grupp. Vi tror att nio-tio unga män och kvinnor som redan tagit över, på väg att ta över eller som har en ledarposition i verkstadsföretaget skall ingå i varje affärsnätverk. Blir det fler nätverk kan de efterhand samverka med varandra, säger Jeanette Hartman.

 

Här presenterar Johan Axelsson, Autofric, den stora förändringen i företaget för andra unga ledare i Värmländska verkstadsföretag.

Värmland först ut

Den här satsningen är Värmland ensamma om. Den har möjliggjorts i ett brett samarbete mellan Region Värmland, EU, Tillväxtverket samt sju värmländska kommuner. Man kan säga att projektet “ Unga Ledare” är flaggskeppet i något som kallas för Steg för Innovation i värmländsk industri, Stivi.

Kommentarerna från deltagarna är mycket positiva.
– Viktigt att vi får den här möjligheten, säger Malin Widerström, Feroma, Hagfors.

Jonatan Dahlgren, Bro Svets. och Montageservice, Kristinehamn, säger så här:
– I vårt företag diskuterar vi hur rollerna skall se ut den dag när vi bröder tar över företaget. Därför satsar vi på affärsnätverket, som vi förstår kommer att ge oss ökad kunskap kring förändringar och chefskap.

Fredrik Elm, Elms Mekaniska, Hagfors, menar att det här med förändringar är svårt.
– Jag suger i mig allt som kommer fram vid våra nätverksmöten.

Flera teman

Yvonne Nylén Hermansson säger att erfarenhetsutbytet är mycket populärt.
– Vid varje mötestillfälle fokuserar vi kring aktuella teman som berör företagande, produktion, marknadsföring och ledarskap.

I projektet kommer man också att behandla tjänstefiering och exportfrågor.
– Man kan säga att nätverkandet ger möjlighet till utveckling för både den enskilde individen och företagen de representerar.

Dela:
Tillbaka