En viktig dag för industrins kompetensförsörjning

För att säkra framtida konkurrenskraft och kraftsamla kring aktuella kompetensfrågor bjuder IUC / Stål & Verkstad in till en halvdags aktivitet den 19 mars.

Tunga experter inom kompetensförsörjning, utbildning och projekt i Värmland finns på plats för att berätta om åtgärder, satsningar och möjligheter riktade till industrin i Värmland. Detta för att utbilda både befintlig personal och framtida kollegor som vill in inom industrin.

Vi vill vara lösningsfokuserade för framtiden och syftet med dagen är att få en tydlig bild av hur man som företagare kan ta del av de projekt och utbildningssatsningar som finns att tillgå. Likaså tittar vi närmare på vad morgondagens krav innebär för de värmländska industriföretagen.

Välkommen till en viktig dag då vi diskuterar kompetens inom industrin och samtidigt träffar branschkollegor och utbyter erfarenheter.

Kom och lyssna, diskutera, nätverka och ställ frågor!

 

TID OCH PLATS

Datum 2019-03-19
Tid 13:15-17:00
Plats Karlstad Innovation Park

 

MEDVERKANDEMATTIAS SÄFSTRÖM, VD,
IUC / Stål & Verkstad presenterar dagen och berättar om IUC / Stål & Verkstad.

JONNY OHLSSON, Näringslivsjournalist NWT, är moderator och diskussionsledare.

BOO RUNDQVIST, projektledare och LENNART FERNSTRÖM, båda Industriråd Värmland. Industriråd Värmland erbjuder en sammanhållen yrkesutbildning med ett innehåll som motsvarar industrins behov. Fem regionala yrkescenter.

BERNDT JENDRNY, Match2jobEtt regionalt projekt för kompetensförsörjning som matchar länets nyanlända mot bristyrken och arbetsgivarnas faktiska behov av arbetskraft.

ANNIKA AXELSSON, Näringslivsansvarig Hammarö kommun pratar om möjligheterna med lokala jobbspår. Utifrån arbetsgivarnas behov kan ett utbildningspaket sättas ihop för att kompetens och behov ska matcha.

JAN ASP, Arbetsförmedlingen berättar om arbetsmarknadsbehovsutbildningar som matchar företagens kompetensbehov med kortare utbildning för arbetssökande.

MIKAEL BJÖRKHOLTZ, Utbildare, Sweden High Tech Welding Team, Yrkesutbildningar och certifiering inom svetsteknik och transportteknik.

ÅSA BARCK, Ordf. Teknik College och HR Business Partner på Volvo CE
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildnings-
anordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

JAN HÅKANSSON, Rektor, Bergsskolan.Ingenjör- och teknikerutbildningar samt uppdragsutbildningar för industri och
industrinära företag.

ANNIKA JEDERSTRÖM, Projektledare
Sveriges Ingenjörer – Projektet Första Ingenjören.

CAMILLA JOHANNESSON, Karlstads universitets uppdrags AB. Uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom universitetets alla kompetensområden.

HELENA HÅKANSSON, Karlstads universitet. Ingenjörsutbildningarna vid Karlstads universitet, intressanta inriktningar för verkstadsindustrin.

 

ANMÄLAN

Anmälan sker till ellinor.westh@staging.iucstalverkstad.se eller 070-685 36 59

Dela:
Tillbaka