VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Ny teknik och produktion?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Kompetensförsörjning?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Digitalisering?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Robotisering och automation?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Hållbarhet och grön omställning

Månad: januari 2020

Konferens om lyckat projekt kring kompetensförsörjning och integration

Välkommen till projektet Match2job spridningskonferens! Dagen fokuserar på de erfarenheter och resultat som gjorts under projekttiden samt framtida utmaningar inom kompetensförsörjning och integration i Värmland. Match2Job har inte löst...

Läs mer »

Robotlyftets skolprogram – Robot ska undervisa i Hagfors

Som en av fem skolor i Sverige har Älvstrandens bildningscentrum blivit utvalda att delta i pilotprojektet “robot i skola”. Under 2020 ska en fysisk robot finnas med som en...

Läs mer »

Efterlängtat nätverk kring ingenjörskompetens till industrin

Värmländsk industris och ingenjörsutbildningarnas eget kompetensnätverk är nu igång på allvar i och med uppstartsmötet 21 januari på Karlstad Innovation Park. Att behovet har varit stort av ett effektivt...

Läs mer »

Kompetensfrukost med Teknik college

Hur säkrar vi kompetensförsörjningen i Värmland? Teknik- och tillverkningsindustrin är en av Värmlands största arbetsgivare, som under lång tid haft svårt att hitta folk att anställa. Framförallt människor med...

Läs mer »

Light Up 2020 – En ljus konferens

Föreläsningar, kunskap, nya bekantskaper, lunch, fika och mingel Ljus är en väsentlig del av en människas hälsa och välbefinnande. Det innebär livskvalitet och kan vara en stor resurs för...

Läs mer »

Uppskattad Industrifrukost tillbaka

Det har blivit dags igen för ännu en inspirerande industrifrukost för de Karlstadsbaserade industriföretagen. Vi fortsätter dialogerna kring kompetensbehovet och diskuterar kring lösningar vi kan få fram tillsammans. Lernia...

Läs mer »

Industrin livsviktig för Värmland – ny rapport

Bara i Värmland sysselsätter tillsammans stål och pappersmasseindustrin 4 186 personer och ger samtidigt intäkter till samhället på 2,1 miljarder. Något som innebär att vår gemensamma välfärd, som tex...

Läs mer »

Hållbart Företagande – Träff 3 – Torsby

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper...

Läs mer »
1 2