Industrin livsviktig för Värmland – ny rapport

Bara i Värmland sysselsätter tillsammans stål och pappersmasseindustrin 4 186 personer och ger samtidigt intäkter till samhället på 2,1 miljarder. Något som innebär att vår gemensamma välfärd, som tex skola och sjukvård är kraftigt beroende av en levande industri.

Nu har en färsk rapport i form av en samhällsekonomisk kalkyl för basindustrin i Värmland och Norra Mellansverige presenterats, som visar tydligt dess betydelse för regionerna.


klicka på bild för att förstora

ITA Utveckling AB har på uppdrag av Region Dalarna genomfört samhällsekonomiska beräkningar med metodiken SEK® som plattform. Uppdraget har utgått från ett strategiskt urval av 21 större företag inom basindustrin i branscherna papper och massa samt stål i Norra Mellansveriges tre regioner; Värmland, Dalarna och Gävleborg.

 


klicka på bild för att förstora

Det samhällsekonomiska värdet, det vill säga intäkter till kommuner, regioner och stat, som dessa företag skapar har beräknats för 2018. Rapportens utgångspunkt bygger på underlag om de 21 basindustriföretagens verksamheter och volymer. Ett antal försiktiga antaganden med koppling till underleverantörer har gjorts i samråd med uppdragsgivaren.

Här finner du hela sammanfattningen av rapporten >>

 

Dela:
Tillbaka