Robotlyftets skolprogram – Robot ska undervisa i Hagfors

Som en av fem skolor i Sverige har Älvstrandens bildningscentrum blivit utvalda att delta i pilotprojektet “robot i skola”. Under 2020 ska en fysisk robot finnas med som en del i undervisningen för elever på industriprogrammet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Bakom projektet står Tillväxtverket och Robotlyftets Skolprogram, på uppdrag av regeringen. Satsningen är ett led i att uppnå den utbildningsnivån som industrin i Sverige efterfrågar.

Det är ABB som tagit fram en modern enarmad liten robot. Under 2020 kommer roboten till Hagfors för delta i undervisningen på industriprogrammet på Älvstrandens bildningscentrum.

Jenny Dahlin är barn- och bildningschef i Hagfors. Hon är glad och stolt över att Älvstrandens bildningscentrum blivit utvalda att delta i projektet.

– Att vi får delta i projektet är ett bevis på att Tillväxtverket anser vi har en intressant industriutbildning. På detta sätt ges vi i Hagfors möjlighet att prova ett nytt och modernt sätt för lärande. Det är även ett led i utvecklingen av vår tekniknod med inriktningarna robotisering och additativ tillverkning. Men detta är inte bara positivt för industriutbildning utan också för den lokala industrin och dess möjlighet till att finna framtida kvalificerad arbetskraft på orten.

Läs vidare här >>

Dela:
Tillbaka