VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Ny teknik och produktion?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Kompetensförsörjning?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Digitalisering?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Robotisering och automation?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Hållbarhet och grön omställning

Månad: februari 2022

Om Hållbart företagande – Karlstad

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper...

Läs mer »

Nöjdare medarbetare genom effektiva och flexibla lärformer

En bestående positiv lärandeeffekt genom planering och uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser.   Större nöjdhet hos medarbetarna genom att anpassa insatserna till individen, företagets behov och förutsättningar. När lärformerna är flexibla i tid, plats, verktyg, innehåll och...

Läs mer »

Gränslöst företagande 
för den gröna omställningen

Inbjudan: Mötesplats Vision, den 15 mars 2022 (digitalt) Välkommen till Vision – en ny mötesplats med omstart och den gröna omställningen i fokus. Mötesplatsen lyfter fram det regionala gränsöverskridande företagandet mellan Sverige och Norge...

Läs mer »

Om Hållbart företagande – Östra Värmland

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper...

Läs mer »

Nätverksträff med ”Ett jämställt Värmland”!

Nu är det dags för den uppskjutna nätverksträffen med Ett jämställt Värmland om män och jämställdhet. Den hålls på Värmlands museum men det går även bra att delta digitalt....

Läs mer »

Hur uppnår vi symbios mellan företag och lokalsamhällen

Den 17 mars bjuder DAMI 4.0 (Forskningscentrum för Digital Adaptiv Tillverkning för Industri 4.0) till ett digitalt seminarium om vinster för samhälle och industri att arbeta i symbios kring...

Läs mer »

Kompetenskrisen förvärras – Trög omställning för ”Trådfasta” uppkopplingar – Fortsatt brist på halvledare

TREND 1: Kompetenskrisen inom industrin förvärras. Företag måste bli tydligare med att kommunicera sina behov och utvidga sina nät för att söka personal. Industrin, utbildningsvärlden och samhället måste samverka för...

Läs mer »

Spännande jobbmöjlighet om du vill delta i en hållbar omställning för industrin!

Nu finns en unik jobbchans för dig som vill vara med och stötta en långsiktig omställning mot en fossilfri och hållbar stålindustri! Trivs du med att arbeta i en...

Läs mer »
1 2