Efterlängtat nätverk kring ingenjörskompetens till industrin

Värmländsk industris och ingenjörsutbildningarnas eget kompetensnätverk är nu igång på allvar i och med uppstartsmötet 21 januari på Karlstad Innovation Park.

Att behovet har varit stort av ett effektivt och välutvecklat samarbete kring ingenjörskompetensen i regionen mellan näringslivet och universitetsprogrammen råder ingen tvekan om. Det begränsade antalet deltagarplatser i det nystartade akademiska företagsnätverket fylldes nämligen upp kvickt.

Sju av tio företag upplever att de har svårt eller mycket svårt att rekrytera ny kompetens till sin verksamhet. Dessutom kommer cirka 30 procent av all arbetskraft inom industrin att gå i pension inom de närmaste fem åren.


Mattias Säfström, VD på IUC / Stål & Verkstad

-Genom att vara en del i ett ingenjörsnätverk anpassat för industrin blir möjligheten så mycket större för företag och ingenjörsstudenter att mötas och knyta framtida kontakter, berättar Mattias Säfström, på IUC / Stål & Verkstad som är ansvarig för Ingenjörsnätverket.

”ett strålande initiativ från KaU och IUC Stål & Verkstad för att diskutera ett framtida ingenjörsnätverk med syfte att säkerställa tillgången på ingenjörer i framtiden”

Berndt Levin, Industrisupport Värmland AB

Ingenjörsnätverket kommer att bestå av 10 värmländska industri och industrinära företag. Här finns allt från de små och mellanstora till de största som tex Volvo CE och Uddeholm.

-Insteget blir kortare, nåbarheten enklare och mer direkt när det gäller att komma i kontakt med universitetet och de högre utbildningarna. Möjligheten för företagen att göra sig kända och marknadsföra verksamheten direkt mot studenterna blir förstås optimal, förklarar Mattias Säftsröm vidare.

-Att vi satt en gräns på 10 deltagare beror på att vi vill utveckla nätverket, lyssna in behov och hitta ett upplägg som känns rätt och effektivt innan vi expanderar.

Studenterna på ingenjörsprogrammen på Karlstad universitet har stora behov av att få kontakt och finna vägar in till de värmländska företagen bland annat vad det gäller arbetslivserfarenhet och genomförande av sina exjobb.

-Detta är förstås behov som genererar ett värde in till företagen iform av nya ögon på utmaningar och möjligheter i verksamheten. I ett nätverk kan också företagen ge input till ingenjörsprogrammen om vilken sorts kompetens som efterfrågas nu och i framtiden.

Torbjörn Wahlström från Stora Enso berättade om uppstarten av BEST (Bio Ekonomi Studenter) som är nätverket för pappersindustrin och bioekonomistudenterna på KaU.

Caroline Adolfsson Åhs, Samverkanskoordinador från Karlstads Universitet samt Torbjörn Wahlström, Project Manager från Stora Enso, redogjorde för hur ett par av de redan befintliga akademiska kompetensnätverken på Karlstad Universitet fungerar och vilka fördelarna är med samarbetet.

-Ett bra exempel är IT-utbildningarnas nätverk SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter). Där behöver inte studenterna vara oroliga för hur de skall kunna skapa kontaktnät för det ”serveras” till dem direkt via nätverket, berättar Caroline.

Torbjörn var med och startade upp BEST (Bio Ekonomi Studenter) som är nätverket för pappersindustrin och bioekonomistudenterna på KaU.

-Bio Ekonomi utbildningen på KaU var nära att försvinna helt med endast 5 förstaårsstudenter på programmet, när vi drog igång BEST, berättar Thorbjörn.

-Nu har utbildningen över 20 stycken studenter. En rejäl ökning vilket till stor del får tillskrivas nätverksengagemanget mellan studenter och näringsliv.

Den 21 februari träffas alla deltagare i det nyskapade Ingenjörsnätverket igen för att börja utforma verksamheten.

Dela:
Tillbaka