Bra materialkunskap ger ökad konkurrenskraft

Det är oerhört viktigt med goda materialkunskaper när man jobbar med stål och metall av olika slag i sin produktion. Inte minst för att öka förståelsen, hur de fungerar och reagerar under olika omständigheter. Detta för att kunna bibehålla en hög kvalitet och stark konkurrenskraft. 

Vill ni höja kompetensen på ert företag, i materialteknik och metallurgi? Vår samarbetspartner Bergskolan Kompetensutveckling i Filipstad har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer för industri och industrinära företag. Välj en öppen kurs eller låt Bergskolan skräddarsy en utbildning åt er. 

 

KURSER VÅREN 2019


Grundkurs i Värmebehandling

Höstterminen 2019 – start v. 12 – 2 dagar

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med värmebehandling av främst stål, även om mycket går att översätta även till andra metaller.

Kursen är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i värmebehandling. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. En stor det av den processtyrning, optimering och kvalitetsuppföljning som genomförs bygger på goda processkunskaper.

All info om kursen, boende mm här >>


Fördjupningskurs i Värmebehandling 

Vårterminen 2019 – start v. 14 – 4 dagar 

Specialutbildning för tekniker och ingenjörer inom Stål- och Metallbranschen

Bergsskolan Kompetensutveckling AB inbjuder till en kurs på 4 dagar som är avsedd att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet Värmebehandling av främst stål.

Kursen passar även väl för de som har tidigare kunskaper i värmebehandling som skulle behöva fräschas upp.

All info om kursen, boende mm här >>


Fördjupningskurs i Metallurgi 

Vårterminen 2019 – start v. 15 – 4 dagar

Specialutbildning för tekniker och ingenjörer inom stål- och metallbranschen

Bergsskolan Kompetensutveckling AB inbjuder till en kurs på 4 dagar som är avsedd att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet Metallurgi inklusive gjutning.

Kursen passar även väl för de som har tidigare kunskaper i metallurgi som skulle behöva fräschas upp.

All info om kursen, boende mm här >>


Metallografi och Mekanisk provning

Vårterminen 2019 – start v. 20 – 2 dagar

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med metallografi, dvs mikroskopi och provberedning, samt mekanisk provning.

Den är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i den här typen av laborativt arbete. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken.

All info om kursen, boende mm här >>


Grundläggande stålkurs

Våren 2019 – start v 21 – 4 dagar

Grundläggande kurs i stål och stålets metallurgi

Kursen vänder sig i första hand till dem som vill veta mer om stål, men som inte har grundläggande utbildning i materialteknik.

Den är också lämpad för säljpersonal och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i metallframställning och i hur kvalitet och egenskaper kan påverkas i processen och vid bearbetning.

Kursen passar även väl för de som har tidigare kunskaper i värmebehandling som skulle behöva fräschas upp.

All info om kursen, boende mm här >>

 


Kontakt

Bergsskolan Kompetensutveckling AB
Box 173, 682 24 Filipstad
www.bergsskolan.se
info@bergsskolan.se

Dela:
Tillbaka