Nytt projekt – STIVI

På strukturfondspartnerskapets möte 170531 beviljades medel till IUC / Stål & Verkstads projekt STIVI.

STIVI är en förkortning för ”Steg för innovation i Värmländsk industri” och inom ramen för projektet kommer IUC / S&V bland annat genomföra 300 företagsbesök och målsättningen är att 175 värmländska industri- och industrinära företag deltar i projektets aktiviteter.

Projektbudget är totalt på 15 mkr, projektet startar i juni 2017 och pågår tom maj 2020.

Mer information till medlemmar i IUC / S&V på aktiviteten 17-06-14.

 

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU-logga

Dela:
Tillbaka