Erfarenheter och utmaningar för kvinnliga entreprenörer och ledare i Värmland och Kongsvingerregionen

Under fyra dagar har projektet Grön industriväxt haft fokusgruppsdiskussioner med kvinnliga ledare och entreprenörer i Värmland och Kongsvingerregionen. Det är ett gränsöverskridande samarbete mellan 7sterke och IUC Stål & Verkstad, som har som mål att öka antalet kvinnliga entreprenörer och öka mångfald på företag i gränsområdet.

Det blev många intressanta och lärorika samtal där erfarenheter och utmaningar delades och diskussioner kring vad som krävs för att skapa bättre förutsättningar för kvinnliga entreprenörer och ledare i framtiden. Samtalen kretsade kring nätverksformer och hur de kan utvecklas i framtiden men även betydelsen av kvinnliga förebilder. Det diskuterades hur svårigheterna ser ut för kvinnliga entreprenörer att få tillgång till finansiering och hur vi ser på manliga och kvinnliga ledaregenskaper.

”Det har varit ett stort engagemang bland deltagarna, vilket har gett oss värdefulla perspektiv som är avgörande för att vi ska kunna forma en handlingsplan i projektet”

– Maisoon Shoki, delprojektledare med fokus på arbetspaketet Kvinnligt entreprenörskap och ledarskap. 

Gruppdiskussionen är en del av ett projekt finansierat av Interreg Sverige-Norge med fokus på kvinnligt entreprenörskap och ledarskap. Det är ett gränsöverskridande samarbete mellan IUC Stål & Verkstad i Värmland och 7sterke i Kongsvinger.

Dela:
Tillbaka