Klimatklivet stärker konkurrenskraften och ökar omställningstakten

Klimatklivet är investeringsstödet som möjliggör satsningar på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. En klimatinvestering ger inte bara positiva effekter på klimatet utan kan också stärka konkurrenskraften både nu och i framtiden.

Förutsättningar för Klimatklivet 2024

I år har anslaget för Klimatklivet utökats till närmare 5 miljarder kronor vilket gör att det finns utrymme för stora åtgärder. Dessutom har regeringen beslutat att Klimatklivet förlängts till år 2028.

Länsstyrelsen Värmland bedömer att det finns potential i länet att öka antalet åtgärder inom de prioriterade områdena: elektrifiering, energikonvertering, biogasproduktion, cirkulära flöden samt tillvaratagande av spillvärme från industriprocesser.

”De klimatinvesteringar som beräknas ge störst varaktig minskning av växthusgaser per investerad krona har störst möjlighet att få stöd”

De klimatinvesteringar som beräknas ge störst varaktig minskning av växthusgaser per investerad krona har störst möjlighet att få stöd. För att kunna beviljas stöd behöver åtgärder även bidra till att uppfylla Värmlands Energi- och klimatstrategi

Stöd från Klimatklivet kan bland annat sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag. Företag kan beviljas maximalt 70 procent av investeringskostnaden i stöd. Motsvarande för kommuner är maximalt 50 procent stöd.

Ansökningsomgångar under 2024

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet är 4-15 mars. Ytterligare två ansökningsomgångar kommer att erbjudas under året, 3-11 juni och 1-8 november.

En ansökan om stöd lämnas in via Länsstyrelsen Värmlands e-tjänst. Vill du veta mera om Klimatklivet och hur du kan förbereda en ansökan finns information på Naturvårdsverkets webbplats och Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja regionala åtgärder inom Klimatklivet. Ta gärna kontakt med Länsstyrelsen om du behöver vägledning. Det kan vara om du har idéer angående investeringar, har behov av diskussion om investeringar på fördjupad nivå eller har frågor i övrigt om Klimatklivet.

Kontakt och frågor

Kristina Rebane
Projektledare Energi- och klimat
kristina.rebane@lansstyrelsen.se
Växel: 010-224 70 00

Dela:
Tillbaka